Ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Tripscompagnie 16

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Sappemeer
  2. 119647c75c77b9445475bdf5b987a755
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp wijzigingsplan Sappemeer, Tripscompagnie 16 en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder vanaf donderdag 21 december 2023 zes weken ter inzage liggen. Inhoud van het plan.Met het wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming van het voorheen ter plaatse gevestigde intensieve veehouderij gewijzigd in een woonbestemming. In het kader van de “Ruimte -voor-ruimteregeling” wordt de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt. Daarvoor worden 3 agrarische gebouwen met een totale oppervlakte van ruim 1700 m2 gesloopt. Het bestaande bekistingsbedrijf blijft bestaan. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen (2022) is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het ontwerp wijzigingsplan Sapemeer, Tripscompagnie 16 is een uitwerking van die bevoegdheid. Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn ook van plan een hogere waarde industrielawaai vast te stellen voor het hiervoor genoemde wijzigingsplan. Reden is dat het plangebied binnen de bestaande geluidszone van het Industrieterrein Sappemeer-Oost ligt en dat niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan. Om het wijzigingsplan vast te kunnen stellen is voor de te bouwen woning een hogere waarde nodig van maximaal 54 dB(A). Het plan inzien Het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde en de stukken kunt u inzien van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpsaptripscomnie16-on01. De ontwerpen zijn ook in te zien op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 in Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden. Reageren op het ontwerp wijzigingsplan (indienen zienswijze) Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 1304308. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Informatie Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitsappemeer.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen